Spring naar de hoofdinhoud

Dealen met stress? Dat kan de WebCo best!

Op de september-ALV is er een nieuwe WebCo ingehamerd voor komend jaar. Naast het feit dat we dit jaar een lustrum vieren, moet er ook gestudeerd worden. Maar hoe kun je nou het best omgaan met stress? Daar hebben wij een aantal tips voor! Daan: Als ik me gestrest voel, doe ik er vaak eigenlijk […]

Nunc est Dicendum XXVII – Dylan Breedeveld

Stercus pinguis fit. Shit wordt vet. Ramon Frederix (ergens tussen 2014-2016)   Shit wordt vet! Deze uitspraak zal menig oudgediende bekend in de oren klinken. Dit was namelijk de leus van het 88e bestuur van het Sodalicium Classicum, zoals terug te vinden is in de almanak. Nou is deze Nunc est Dicendum geen ode aan […]

Ulula Ululatur I – Bekentenissen van een Uilenman

In de laatste OSI (December 2021) is een prijsvraag verschenen over de mascotte van het Soda. Nu zijn niet veel mensen op de hoogte van het doen en laten van onze uilenvriend, dus ben ik op onderzoek uitgegaan naar de voorganger van Victor. Dit is het resultaat. Bekentenissen van een Uilenman Christian Kicken In februari […]

Nunc est Dicendum XXVI – Daan Debets

Ondergewaardeerde dichter Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris? nescio, sed fieri sentio et excrucior. Ik haat en ik bemin. Waarom ik dat doe, zal je je misschien afvragen. Ik weet het niet, maar ik voel het gebeuren en ik word gekweld. Sommige mensen hebben wel duizenden boeken nodig om hoe de mens is […]

Nunc est Dicendum XXV – Daan Debets

Ik was weer eens bezig met het leren voor tentamens uitstellen toen ik terugkeek in mijn overzicht van stijlfiguren wat ik had gemaakt in de vijfde klas. Dat lezend kreeg ik heel vaak een momentje van, ‘goh, ken ik dat niet ergens van?’. Ik wierp even een betere blik op het Sodalied en vond toen […]