Do bugs bug you? Wanneer is de laatste keer dat je een insect hebt gezien? De kans is zeer aanwezig, ondanks de winter, dat dat niet zo lang geleden is. Heb je hem toen doodgeslagen[1]? Buitengezet? Of werd je er, net als ik, zeer blij van? Insecten behoren immers tot de meest geslaagde diersoorten, terwijl […]