Skip to main content

Nunc est Dicendum XXX – Maureen de Haan

Ita est profecto: multis fortuna parcit in poenam. [Plin. NH. 16.4]  “Het is werkelijk zo: het lot spaart velen als straf.”   Zijn noorderlingen nou echt zo onaangepast?   Wanneer de meeste mensen nu denken over het noorden van ons land denken ze waarschijnlijk aan rare talen en dialecten, platteland en ietwat onbeschaafde gebieden. Sommigen zullen echter […]

Nunc est Dicendum XXIX – Thijs Kersten

Γλακτοφάγοι – melkdrinkers of kaaskoppen? Wanneer we denken aan heldendom, komt de Trojaanse Oorlog, in de vorm van de Ilias of de film Troy, bij de meesten van ons direct naar boven. Homeros beïnvloedt helden door de eeuwen heen. Zo ook, toen Nederland op zoek was naar een nationale identiteit. Toen werd de Harlemias geschreven, […]

Nunc est Dicendum XXVIII – Jip Kok

Zondeval (2x) “ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ […]” “Dus toen de natuur in twee was gesneden, elke helft verlangend […]” – Plato Symposium 191a Dit citaat komt uit de speech van Aristophanes in Plato’s Symposium, waar het over de liefde gaat. Aristophanes vertelt een verhaal over hoe er vroeger drie […]

Nunc est Dicendum XXVII – Dylan Breedeveld

Stercus pinguis fit. Shit wordt vet. Ramon Frederix (ergens tussen 2014-2016)   Shit wordt vet! Deze uitspraak zal menig oudgediende bekend in de oren klinken. Dit was namelijk de leus van het 88e bestuur van het Sodalicium Classicum, zoals terug te vinden is in de almanak. Nou is deze Nunc est Dicendum geen ode aan […]

Nunc est Dicendum XXVI – Daan Debets

Ondergewaardeerde dichter Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris? nescio, sed fieri sentio et excrucior. Ik haat en ik bemin. Waarom ik dat doe, zal je je misschien afvragen. Ik weet het niet, maar ik voel het gebeuren en ik word gekweld. Sommige mensen hebben wel duizenden boeken nodig om hoe de mens is […]