Door dr. Christiaan Caspers, docent Murmelliusgymnasium Alkmaar Lezing bij het eindexamen Latijn, in samenwerking met het NSG Groenewoud De oorlogen met Carthago markeren de volwassenwording van het Romeinse Rijk, en Hannibal – de Carthaagse leider die de Romeinen het dichtst bij een definitieve nederlaag bracht – is Rome’s ideale tegenstander. Nog honderden jaren na zijn […]