Terug naar lustrumpagina

Het hoofdthema van het XIXe lustrum van onze vereniging is ‘Spiegels’. Dit gaat over letterlijke spiegels, spiegelbeelden, jezelf en de maatschappij een spiegel voorhouden, maar ook tegenstellingen zoals licht en duisternis, oost en west, verleden en toekomst. Gezamenlijk zullen wij reflecteren op 95 jaar Sodalicium Classicum Noviomagense.

Binnen het hoofdthema zijn er zes subthema’s, waarvan elk subthema twee maanden van het lustrumjaar zal bestrijken. Zie hieronder het overzicht met alle subthema’s van het verleden, heden en toekomst.


Het huidige subthema (augustus/september) is ‘Licht en Donker’


Subthema juni/juli: Chaos en Orde

Subthema augustus/september: Licht en Donker

Subthema oktober/november: ???

Subthema december/januari: ???

Subthema februari/maart: ???

Subthema april/mei: ???