Het Antigoneproject is onze bovenbouwvariant op een toneelproject. Het project is gebaseerd op de Antigone van Sophocles en op de uitvoering van de Antigone van onze theatergroep Moira uit 2010.

Doelen:

  • Het bieden van verdieping en verbreding met betrekking tot het antieke toneel, met name de tragedie
  • Het uitdagen van de creatieve geest van de leerlingen
  • Het oefenen van de presentatievaardigheid
  • Het uitdagen van de leerlingen om zichzelf (op het toneel) te uiten

Opzet:

Het Antigoneproject is toegespitst op de bovenbouw (VWO/)GYM. Een projectdag Antigone begint met een inleidende lezing over antiek toneel en de Griekse tragedie, gevolgd door een focus op het verhaal van de Antigone.

Na de inleiding zullen de leerlingen onder begeleiding van de studenten aan de slag gaan met een aantal theater- en improvisatieoefeningen om op te warmen. Vervolgens wordt de dagopdracht uitgelegd. Deze dagopdracht draait om het schrijven, regisseren en instuderen van een korte scène aan de hand van enkele steekpunten en richtlijnen die ze van ons meekrijgen. Dit doen de leerlingen in groepjes van 4 á 5 leerlingen. Hierin ligt ook het verschil met onze onderbouwvariant, het Oedipusproject, waarbij de leerlingen een script krijgen. De leerlingen worden uitgedaagd creatief om te gaan met het verhaal en aan te vullen met een setting, kostuums, attributen etc.

Als de leerlingen voldoende tijd hebben gehad voor het instuderen van hun scène roepen we iedereen terug bijeen en zullen de leerlingen hun scènes voor elkaar opvoeren. Aan het eind van die opvoeringen is er een kleinigheidje voor het groepje met het creatiefste werk.

Overige info:

Duur van het project 5 – 6 uur
Leerlingen per begeleidende student Ongeveer 10
Tarief €1,50 per deelnemende leerling per uur

Dit project aanvragen? Mail quaestor.sodalicium@ru.nl