Het Archeologieproject is ons nieuwste project. Wij bieden het aan in samenwerking met het voormalig universitair archeologisch projectbureau Auxilia.

Doelen:

  • Het bieden van verdieping en verbreding met betrekking tot de theorie en praktijk van de (klassieke) archeologie
  • Leerlingen laten kennismaken met klassieke architectuur
  • Leerlingen laten kennismaken met echt vondstmateriaal

Opzet:

De dag begint met een inleiding over de theorie en praktijk van de archeologie. Hierbij gaan wij onder andere in op de algemene theorie, foute aannames over de archeologie aan de hand van enkele filmfragmenten en het veldwerkproject van onze opleiding aan de Via Appia in Rome.

Vervolgens is de dag onderverdeeld in twee interactieve workshops. De ene workshop gaat over de architectuur en bouwtechnieken uit de Klassieke Oudheid. De andere workshop gaat over de determinatie van vondstmateriaal. Voor die laatste workshop mogen wij gebruik maken van authentiek vondstmateriaal, waar we Auxilia erg dankbaar voor zijn.

Na de twee workshops werken de leerlingen in kleine groepjes aan een van vijf eindcasus, waarin wij de leerlingen laten toepassen wat ze gedurende de dag hebben meegekregen. Ten slotte presenteren ze per groepjes hun eindcasus aan hun klasgenoten.

Workshopvariant:

Wij hebben in juni 2018 een experiment uitgevoerd met een verkorte versie van dit project en met succes. Daarom bieden wij dit project ook in verkorte vorm aan, tegen hetzelfde tarief. In deze variant worden de workshops ingekort (wat wel enigszins ten koste gaat van de interactiviteit), worden de leerlingen intensief begeleid door de begeleidende studenten en kunnen eventueel de presentaties achterwege worden gelaten.

Overige info:

Duur van het project 5 uur
Duur van de workshopvariant 3 – 3,5 uur
Leerlingen per begeleidende student Ongeveer 6
Tarief €2,50 per deelnemende leerling per uur

Dit project aanvragen? Mail quaestor.sodalicium@ru.nl