Het Caesar- en Alexanderproject is het allereerste project dat het Soda ooit ontwikkelde. Het idee voor het project ontstond in 2009 en sinds 2010 wordt het verzorgd, inmiddels meerdere keren per jaar.

Doelen

  • Het bieden van verbreding en verdieping m.b.t. Alexander de Grote resp. Caesar
  • Het oefenen van de vertaalvaardigheid
  • Het oefenen van de presentatievaardigheid
  • Het laten kennismaken met bronkritiek en -vergelijking

Opzet

Het project is ingesteld op het niveau van de bovenbouw Gymnasium (4 / 5 GYM). Omdat de keuze voor ofwel Grieks ofwel Latijn al dan al gemaakt is, is er een aparte inhoud voor latinisten en grecisten. De dag begint met een inleidende lezing over het leven en de daden van Alexander de Grote en Gaius Julius Caesar voor respectievelijk de leerlingen Grieks en de leerlingen Latijn. Vervolgens gaan de leerlingen, onder begeleiding van de studenten die de dag verzorgen, in kleine groepjes aan de slag met geselecteerde teksten. Ze oefenen met deze teksten hun vertaalvaardigheid.

Vervolgens wordt van ieder groepje een korte presentatie verwacht. Deze bestaat voor de ene helft uit het karakteriseren van Alexander resp. Caesar aan de hand van de gelezen tekst. De andere helft bestaat uit het presenteren van één zin uit de gelezen tekst aan de hand van een grammaticaal verschijnsel, per tekst verschillend.

Na het bestuderen van de antieke bronnen krijgen de leerlingen moderne adaptaties van de gelezen teksten te zien in de vorm van filmfragmenten. De centrale onderwerpen in de fragmenten corresponderen met de centrale onderwerpen van de teksten.Als de leerlingen de filmfragmenten hebben gezien gaan ze door met een eindopdracht. Die eindopdracht bestaat uit het schrijven van een kort essay/verslag waarin de leerlingen de portrettering van ‘hun’ veldheer in antieke bronnen vergelijken met die in de moderne bron en ingaan op de betrouwbaarheid van die bronnen. Hiermee worden ze aangemoedigd kritisch te denken.

We sluiten de dag af met een eindspel waarin we alle kennis testen die de leerlingen gedurende het project hebben opgedaan. Voor de winnaar verzorgen wij altijd een klein prijsje.

 

Overige info

Duur van het project 5,5 – 6 uur
Leerlingen per begeleidende student Ongeveer 5
Tarief €2,- per deelnemende leerling per uur

Dit project aanvragen? Mail sodabestuur@gmail.com