Sinds een paar jaar verzorgen wij voor de examenklassen gymnasium het examenproject. Ieder jaar opnieuw wordt dit project opgezet door onze Commissie Externe Betrekkingen. De leden van deze commissie steken enkele maanden lang veel tijd en energie in dit project en het resultaat mag er ieder jaar weer zijn.

Doelen:

  • Het bieden van verdieping en verbreding met betrekking tot het examenonderwerp, de examenschrijver(s) en de receptie daarvan
  • Het oefenen van de vertaalvaardigheid
  • Het oefenen van het tekstbegrip
  • Het oefenen met de examensetting en het examen in het algemeen

Opzet:

De dag begint met een inleidende lezing over de examenauteur(s), het genre en de cultuur-historische context van de schrijver en zijn werken. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met het vertalen van enkele teksten. Eén tekst hebben ze al gezien en vertalen ze dus opnieuw, wat ruimte biedt voor meer aandacht voor tekstbegrip. De andere tekst is ofwel een tekst uit het eind van het pensum of een tekst van buiten het pensum; in ieder geval een tekst die de leerlingen nog niet gezien hebben. Zo is er dus meer aandacht voor de vertaalvaardigheid.

Na het vertalen krijgen de leerlingen een lezing over de receptie van hun examenonderwerp. Hierbij wordt meestal ook gebruik gemaakt van film- en/of geluidsfragmenten. Daarna krijgen ze een korte inleiding op het examen en de aanpak van de verschillende soorten vragen die kunnen worden gesteld op het centraal eindexamen (een stukje ‘echte’ examentraining).

Het laatste en grootste onderdeel van de dag is het proefexamen. Dit proefexamen is ook door onze commissie in elkaar gezet en moet een reflectie zijn van een daadwerkelijk CSE, maar dan half zo lang. We proberen de setting tijdens het maken ervan zo veel mogelijk op die van een echt examen te laten lijken. Na anderhalf uur geven wij het sein ‘pennen neer’ en kijken we het gemaakte werk gezamenlijk na.

Overige info:

 

Duur van het project 6 uur
Leerlingen per begeleidende student 5
Tarief €3,- per deelnemende leerling per uur

 

Dit project aanvragen? Mail quaestor.sodalicium@ru.nl