Het Oedipusproject is onze onderbouwvariant op een toneelproject. Het project is gebaseerd op de Oedipus Tyrannos van Sophocles en op de uitvoering ‘OE-ID-PUS’ van onze theatergroep Moira uit 2010.

Doelen:

  • Het bieden van verdieping en verbreding met betrekking tot het antieke toneel, met name de tragedie
  • Het uitdagen van de creatieve geest van de leerlingen
  • Het oefenen van de presentatievaardigheid
  • Het uitdagen van de leerlingen om zichzelf (op het toneel) te uiten

Opzet:

Het Oedipusproject is toegespitst op de onderbouw (VWO/)GYM. Een Oedipusprojectdag begint met een inleidende lezing over antiek toneel en de Griekse tragedie, gevolgd door een focus op het verhaal van Oedipus.

Na de inleiding zullen de leerlingen onder begeleiding van de studenten aan de slag gaan met een aantal theater- en improvisatieoefeningen om op te warmen. Vervolgens wordt de dagopdracht uitgelegd. Deze dagopdracht draait om het regisseren en instuderen van een korte scène. Van ons krijgen ze voor deze scène een script. Dit doen de leerlingen in groepjes van 4 á 5 leerlingen. Hierin ligt ook het verschil met onze bovenbouwvariant, het Antigoneproject, waarbij de leerlingen hun script zelf moeten maken. De leerlingen worden uitgedaagd creatief om te gaan met de tekst en aan te vullen met een setting, kostuums, attributen etc.

Als de leerlingen voldoende tijd hebben gehad voor het instuderen van hun scène roepen we iedereen terug bijeen en zullen de leerlingen hun scènes voor elkaar opvoeren. Aan het eind van die opvoeringen is er een kleinigheidje voor het groepje met het creatiefste werk.

Workshopvariant:

In het verleden hebben wij voor dit project geëxperimenteerd met een verkorte variant, die wij in dat geval de Oedipusworkshop noemen. Deze bieden wij tegen hetzelfde tarief aan. In deze variant wordt de lezing iets ingekort, besteden we minder tijd aan opwarmoefeningen en hebben de leerlingen minder tijd om de scène in te studeren, wat meer druk legt op hun creativiteit.

Overige info:

Duur van het project 5 – 6 uur
Duur van de workshopvariant Ongeveer 3 uur
Leerlingen per begeleidende student Ongeveer 10
Tarief €1,50 per deelnemende leerling per uur

Dit project aanvragen? Mail quaestor.sodalicium@ru.nl