Het project Mythologie in een notendop, beter bekend als het Ovidiusproject, is onze onderbouwvariant op een literatuurproject. Ook voor onze Sodales geldt dit project als een ‘instapmogelijkheid’ als ze twijfelen over of het draaien van projecten iets voor hen is.

Doelen:

  • Leerlingen op een laagdrempelige en herkenbare manier laten kennismaken met mythologie
  • Het bieden van enige verbreding en verdieping over Ovidius en zijn werken, met name de Metamorphosen
  • Het oefenen van de vertaalvaardigheid
  • Het oefenen van de presentatievaardigheid
  • Het uitdagen van de creativiteit van de leerlingen

Opzet:

Het is toegespitst op (het eind van) 2 GYM en 3 GYM. Omdat sommige scholen pas vanaf klas 2 klassieke talen aanbieden of pas in klas 2 beginnen met Grieks, komen de teksten en onderwerpen in dit project uitsluitend uit het Latijn.

De dag begint met een inleidende lezing over de antieke mythologie, de receptie daarvan en het leven en de werken van Ovidius. We houden deze lezing voor de leerlingen enigszins luchtig met enkele aansluitende filmfragmenten tussendoor. Na de inleiding worden de leerlingen onderverdeeld in kleine groepjes voor het volgende onderdeel. In dat onderdeel vertalen zij, onder begeleiding van een van onze studenten, een kort tekstje van Ovidius. Deze tekstjes zijn aangepast om beter bij het niveau van de leerlingen te passen. In het aanpassen is wel getracht zo dicht mogelijk bij Ovidius te blijven.

Na het vertalen presenteren de leerlingen de inhoud en een stukje grammatica van de net vertaalde tekst aan hun klasgenoten. Dit dient vooral ook om de leerlingen op de hoogte te brengen van de inhoud van de teksten die ze niet zien. Na de presentaties wordt de eindopdracht van de dag uitgelegd. Deze opdracht is om de gelezen tekst te nemen en op een zo creatief mogelijke manier de tekst de presenteren. Dit kan zijn door middel van een striptekening, een filmpje, een toneelstukje of een liedje; mogelijkheden genoeg. Als uiteindelijk ieder groepje zijn presentatie heeft gegeven, sluiten wij af met een eindspel. Daarin stellen wij op een ludieke manier alle gedurende de dag opgedane kennis op de proef. Voor de winnaar verzorgen wij een klein prijsje.

Overige info:

Duur van het project 5,5 – 6 uur
Leerlingen per begeleidende student Ongeveer 5
Tarief €2,- per deelnemende leerling per uur

Dit project aanvragen? Mail scholenprojecten@sodalicium.nl