Wat bieden wij?

Wij bieden vak- en maatwerk. Wij bereiden de begeleidende studenten zo goed als we kunnen voor op het project op uw school. We bieden een compleet verzorgd (dag)programma, in overleg afgestemd op uw wensen waar mogelijk. De studenten bieden begeleiding, ondersteuning en vakkennis en zorgen voor een goede sfeer. De meeste studenten van onze opleiding zullen later in het onderwijs stappen en zijn vaak alleen al om die reden enthousiast om mee te werken aan de verzorging van een project.

Wat vragen wij?

Uw school voorziet in een locatie. Afhankelijk van de grootte van de groep is dit een bepaald aantal lokalen. Voor grote groepen kan bij wijze van algemene inleiding een aula of gymzaal fijn zijn. Bij de meeste projecten is een beamerinstallatie met geluid nodig. Tevens vragen wij u om het lesmateriaal op voorhand te kopiëren.

Aangezien onze studenten de projecten op geheel vrijwillige basis en zonder financiële tegemoetkoming begeleiden, stellen wij het op prijs wanneer er door de school een lunch verzorgd wordt, indien dit voor u mogelijk is.

Waaruit bestaan de kosten?

De kosten van een scholenproject bestaan uit het standaard projecttarief (raadpleeg hiervoor de projectpagina’s) en, indien van toepassing, een reiskostenvergoeding.