Blog 3: BBC

BBC bericht u

Grieken zwaaien af, oorlog voorbij

Het Griekse leger is met de noorderzon vertrokken van de Trojaanse kust. De Trojanen kijken vol ongeloof en vertwijfeling naar een leeg strand. Inmiddels lijkt vreugde over het einde van de tienjarige oorlog de overhand te nemen. Van de Griekse vloot ontbreekt nog ieder spoor.

Zojuist is ons ter ore gekomen dat de kust van Troje niet langer bezet wordt door een grote Griekse legermacht. Slechts enkele resten van het kampement zijn nog te ontwaren, maar verder is het strand leeg en wijst alles erop dat de Grieken zich in stilte hebben teruggetrokken. Tegen alle verwachtingen in komt er op deze manier zonder een gewelddadig treffen tussen beide partijen een eind aan het voortslepende conflict.

De exacte gang van zaken is nog in nevelen gehuld. Enkele Trojaanse nachtwakers beweren vannacht vanaf de muren ongewone bedrijvigheid in het Griekse legerkamp te hebben bespeurd. Zij hebben echter geen alarm geslagen daar het in elk opzicht om een voortzetting van de uitgebreide uitvaart van Achilles en Patroklos leek te gaan, maar bij het gloren van de dageraad bleek het strand volkomen verlaten.

Elk moment kan een delegatie van Trojaanse experts op onderzoek uitgaan buiten de stadsmuren om nadere informatie in te winnen omtrent het onverwachte Griekse vertrek. Er zijn opmerkelijke objecten te bespeuren op het terrein van het vroegere legerkamp die eerst aan een nader onderzoek onderworpen moeten worden voordat het signaal kan worden gegeven dat de kust letterlijk veilig is. Er wordt door de Trojanen vooral veel gesproken over een opvallende stellage in de verte die de vorm van een paard lijkt te hebben.

Onze correspondenten hebben de Griekse vloot nog niet kunnen traceren, dus omtrent koning Agamemnons motieven voor het plotselinge vertrek heerst nog onduidelijkheid. Leek de overwinning een kansloze onderneming na de dood van Achilles? Is de koning gezwicht voor de gedemotiveerde soldaten? Heeft Menelaos definitief afstand gedaan van Helena? Hierover kunnen we slechts nog speculeren.

De Trojaanse koning Priamos heeft zich inmiddels in positieve termen uitgelaten over de huidige situatie. Hij ziet een rooskleurige toekomst voor de Trojaanse grootmacht in Klein-Azië en heeft te kennen gegeven dat hij al met zijn adviseurs om de tafel heeft gezeten om een plan van aanpak op te stellen voor het economisch herstel van de regio, maar vooraleer heeft hij tien dagen van bevrijdingsfestiviteiten afgekondigd. Op vragen omtrent eventuele vergelding van de Griekse belegering heeft de koning ontwijkend gereageerd. “Nu is het de tijd verheugd te zijn over onze redding, stil te staan bij de verliezen en ons bezig te houden met het herstel”, aldus de Trojaanse koning. Het is onwaarschijnlijk dat Priamos op zijn leeftijd nog een oorlog tegen de Griekse veldheren zal aanspannen, zeker na het sneuvelen van Hektor. Bovendien zal de opluchting van de Trojaanse bevolking niet snel plaatsmaken voor steun voor militaire vergeldingsdaden jegens de Grieken.