De Commissie Εxterne Betrekkingen (kortweg: C.E.B.) draagt zorg voor de ontwikkeling van het eindexamenproject. Dit project is bedoeld om middelbare scholieren extra voor te bereiden op hun eindexamen Grieks of Latijn. Deze commissie is een half jaar bezig met het uitwerken van vertalingen, lezingen en een proefexamen. De tweede helft van het jaar is de commissie bezig met het verbeteren van al bestaande projecten. Leden van de commissie gaan ook vaak mee om scholenprojecten te verzorgen, maar dit is geen verplichting. Daarnaast is een neventaak van de commissie sponsoring. De commissie brainstormt regelmatig over manieren waarop de vereniging fondsen kan werven. Zitting nemen in deze commissie is een hele handige manier om alvast wat schoolervaring op te doen. De meeste classici komen immers voor de klas te staan.

De C.E.B. voor het commissiejaar 2020-2021 bestaat uit:

Paul van Rijn
Merit Koudijs
Thomas Pijnaker
Julian van Haeren
Tim Bertrams
Emma Ketelaars
Emma van Steen

Foto volgt