Vanaf het jaar 2022-2023 is de Introductiecommissie opnieuw een officiële commissie van het Sodalicium Classicum. De commissie zal zich bezighouden met het organiseren van de introductieweek voor de nieuwe eerstejaars studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In de introductieweek zullen er veel verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals een kroegentocht in toga, de sodapicknick, een spelletjesavond en een excursie. De commissie is verantwoordelijk voor het maken van de planning, het uitvoeren van de organisatie en het in goede banen leiden van de activiteiten. Daarnaast onderhoudt ze het contact met de nieuwe eerstejaars studenten en met de universiteit voor het universitair of facultair brede programma.

De Introductiecommissie van het commissiejaar 2022-2023 bestaat uit:

Brechje ter Horst
Mandy Luijkx
Laura Otten (quaestor)
Thomas Pijnaker
Fleur van Schaijk (vice-praeses)
Emma van Steen

(Foto volgt)