De Kascommissie vormt een onmisbaar deel van onze verenigingsstructuur. De commissie komt twee keer per jaar bijeen om de afrekening, de bankrekeningen, het bonnenboek en de kas met contant geld te controleren. De KasCo moet ieder jaar bestaan uit tenminste twee onafhankelijke Sodales. Op de Algemene Ledenvergadering doet de KasCo verslag over haar bevindingen bij de kascontrole. De onafhankelijke leden van de KasCo dienen ook een advies op te stellen voor het verlenen van decharge aan het afgetreden bestuur naar aanleiding van hun financiën.

De KasCo voor het commissiejaar 2020-2021 bestaat uit:

Channa Bos
Julian van Haeren
Thomas Pijnaker
Feline Tummers

 

Foto volgt