De Lustrumcommissie wordt eens in de vijf jaar, in het geval van een lustrumjaar, ingesteld en heeft verscheidene subcommissies om zorg te dragen dat het lustrum goed zal verlopen. Onder de taken van de Lustrumcommissie vallen o.a. het voorzien van merchandise, het organiseren van een symposium en activiteiten plannen tijdens de lustrumweek. Bij deze commissie is tevens de almanak-subcommissie ondergebracht. 

De lustrumcommissie voor het 19e lustrumjaar (2022-2024) bestaat uit:

Tim Bertrams (commissievoorzitter)
Tijn Brands (notulist)
Ivo Bril
Daan Debets
Loes Bröcker
Mandy Luijkx
Bas Meijer
Thomas Pijnaker (penningmeester)
Fleur van Schaijk (pr-manager)
Emma van Steen (secretaris)

(Foto volgt)