De Lustrumcommissie wordt eens in de vijf jaar, in het geval van een lustrumjaar, ingesteld en heeft verscheidene subcommissies om zorg te dragen dat het lustrum goed zal verlopen. Onder de taken van de Lustrumcommissie vallen o.a. het voorzien van merchandise, het organiseren van een symposium en activiteiten plannen tijdens de lustrumweek. Bij deze commissie is de Pis-fhefhaked-eisei commissie ondergebracht, die zorg draagt voor de almanak van onze vereniging.

De lustrumcommissie voor het 18e lustrumjaar (2017-2019) bestond uit:

Cas van Appeven (penningmeester)
Thomas Bonekamp
Natalie van den Brink
Marijne Derksen (secretaris)
Ruben de Graaf (hoofd PR)
Janine van Hoften
Christian Kicken
Joana Koster
Bojan Manasijev (commissiehoofd)
Toby van Sonsbeek
Myrthe Spitzen

V.l.n.r.: Janine van Hoften, Ruben de Graaf, Christian Kicken, Marije Derksen, Thomas Bonekamp, Bojan Manasijev, Natalie van den Brink, Cas van Appeven, Toby van Sonsbeek, Joana Koster en Myrthe Spitzen