Vanaf het jaar 2022-2023 is de Sollicitatiecommissie een officiële commissie van het Sodalicium Classicum. De Sollicitatiecommissie houdt zich bezig met het vormen van een advies aan de Alegemene Ledenvergadering over de constitutie van het kandidaatsbestuur.

De Sollicitatiecommissie van het commissiejaar 2022-2023 bestaat uit:

Kirsten Fikse
Roos Kessels (praeses)
Iris Meekes
Laura Otten (quaestor)
Dirk Smulders
Toby van Sonsbeek

(Foto volgt)