Vanaf het jaar 2022-2023 is de Sollicitatiecommissie een officiële commissie van het Sodalicium Classicum. De Sollicitatiecommissie houdt zich bezig met het vormen van een advies aan de Alegemene Ledenvergadering over de constitutie van het kandidaatsbestuur.

De Sollicitatiecommissie van het commissiejaar 2023-2024 bestaat uit:

Tijn Brands
Ivo Bril (vice-praeses)
Loes Bröcker
Thérèse Kuis (commissievoorzitter)
Lindy Reinders
Rachel Smid