Zoals iedere vereniging heeft het Sodalicium Classicum Noviomagense statuten. Gebruikelijk is om deze statuten eens in de zoveel jaren te reviseren. Daartoe is in het verenigingsjaar 2020-2021 de Statutencommissie (StatCo) in het leven geroepen.

De StatCo beoordeelt in hoeverre de huidige statuten overeenkomen met de praktijk van de vereniging en doet zo nodig voorstellen tot wijziging, die uiteindelijk terechtkomen bij de Algemene Ledenvergadering.

De Statutencommissie van het commissiejaar 2021-2022 bestaat uit:*

Tim Bertrams (quaestor, ondersteunend bestuurslid)
Tijn Brands (vice-praeses, ondersteunend bestuurslid)
Dylan Breedeveld
Bethany Brugman
Julian van Haeren
Merit Koudijs
Irma Lemmen
Iris Meekes (commissievoorzitter)
Thomas Pijnaker
Toby van Sonsbeek

 

(Foto volgt)

*NB: Vanwege de grote hoeveelheid werk die het reviseren van statuten met zich mee kan brengen, kan het zijn dat deze commissie in deze samenstelling langer bestaat dan tot 31-05-2021.