De toneelcommissie van het Sodalicium is verantwoordelijk voor verschillende aan toneel gerelateerde zaken.

Ten eerste bieden de commissieleden ondersteuning achter de schermen bij het toneelstuk dat (minimaal) één keer per jaar door verwante  toneelgroep Moira tot stand wordt gebracht. Denk hierbij aan het regelen van PR, kleding, decor, locatie, etc. Ervaring leert dat veel ToCo-leden interesse hebben in acteren en vaak naast hun werkzaamheden in de commissie ook regisseur of acteur zijn voor het stuk van Moira. Dit is echter geen verplichting! Het kan juist heel verhelderend zijn een aantal commissieleden te hebben die verder niet met het stuk verbonden zijn. Andersom hoef je geen lid van de ToCo te worden als je in het stuk speelt.

Ten tweede organiseert de ToCo maandelijk regelmatig een improvisatieavond. Deze avonden zijn bedoeld om op een ludieke manier met acteren bezig te zijn. Je kruipt uit je schulp, brengt jezelf in de meest belachelijke situaties en leert spreken voor publiek. De improvisatieavond is zowel voor ervaren acteurs als voor beginners interessant. Het zijn altijd hele leuke en gezellige avonden en het is zeker de moeite waard een keer te komen kijken!

Als laatste zijn de commissieleden nauw verbonden bij de toneelprojecten. Deze worden echter officieel georganiseerd door de Commissie Externe Betrekkingen, maar ervaring leert wel dat veel ToCo-leden hier regelmatig mee naartoe gaan.

De ToCo voor het commissiejaar 2019-2020 bestaat uit:

Simon van Dijk (websitebeheerder)
Silke Jousma
Jip Kok (ondersteunend bestuurslid, PR-manager)
Joana Koster (ondersteunend bestuurslid, notulist)
Merit Koudijs (regie)
Nils Lommerde (commissiehoofd, technicus)
Iris Meekes (secretaris, hoofd kaartverkoop)
Thomas Pijnaker (penningmeester)
Ilse de Weerdt (regie)

V.l.n.r.: Thomas Pijnaker, Jip Kok, Simon van Dijk, Iris Meekes, Nils Lommerde, Silke Jousma, Merit Koudijs (boven), Ilse de Weerdt (onder) en Joana Koster