Toen in 1923 de Radboud Universiteit (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen) werd opgericht, begon zij met drie faculteiten: Letteren, Theologie en Rechten. De afdeling Grieks en Latijn groeide snel en dat werd ook gekenmerkt door de eerste Nijmeegse rector magnificus, Prof. dr. Jos Schrijnen, die gespecialiseerd was in Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde. Op aanraden van de uit België gekomen dr. F.J. de Waele richtten de studenten een vereniging op die de belangen van de studenten kon behartigen. De vereniging werd opgericht op 26 februari 1929 en is daarmee de oudste studievereniging van Nijmegen.

In eerste instantie heette de vereniging ‘Sodalicium Classicum’. Pas later is ‘Noviomagense’ aan de naam toegevoegd. Er bleek meteen animo voor de vereniging te zijn, want bijna iedere student werd lid van de vereniging. De vereniging werd snel actiever. Na enkele jaren ging de vereniging voor het eerst op excursie, en wel naar het verre Trier. In de oorlog kende de vereniging een grote passiviteit. De dies werd niet structureel gevierd en ook de activiteiten bleven beperkt tot een handjevol lezingen. In de jaren die volgden, kende de vereniging pieken en dalen. Dikwijls passeerde een passief jaar, dat weer werd gevolgd door een bijzonder actief jaar. De laatste jaren is de vereniging steeds actiever geworden en is een actief Soda bijna niet meer weg te denken.